ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Rz_4es52FfinS8YZ2QnYNaeBFbG4a99T.jpg

Контролер
радіоелектронної
апаратури та приладів

3-го розряду

 

Загальні поняття:


Контролери радіоелектронної апаратури працюють на підприємствах електронної і радіотехнічної промисловості. Керуючись технічними умовами (ТУ), конструкторськими та технологічними документами, виконують випробування та контроль виробів з метою перевірки їх технічних показників на відповідність вимогам ТУ та умовам експлуатації. Вони є представниками підприємства в процесі передачі готової продукції замовнику, можуть мати своє постійне робоче місце (в залежності від типу виробництва), тип роботи – вільний, робота розумово-аналітична. Спорідненою професією за характером робіт є регулювальник радіоелектронної апаратури.

Коротка історія професії:


Бурхливий розвиток радіотехніки привів до появи радіоапаратури різних класів: радіоприймачів, телевізійних приймачів, пристроїв запису інформації, підсилювачів, які почали виготовляти великими серіями. Ці прилади повинні виконувати свої функції в заданих умовах експлуатації та зберігати технічні параметри. А це викликало необхідність випробовувати виготовлену апаратуру з метою визначення її якості та експлуатаційної надійності. Тому одночасно із появою професії регулювальника у 40-х роках ХХ століття виникла професія контролера радіоелектронної апаратури.

У наш час значимість цієї професії зростає у зв’язку із підвищенням функціональної складності сучасної радіоелектронної апаратури.

Сучасна радіоапаратура характеризується високою інтеграцією і технологічністю, малою вагою і розмірами, високою надійністю. Вона використовується у всіх галузях народного господарства, в найрізноманітніших умовах експлуатації.

Виготовлення сучасних радіопристроїв супроводжується новими технологіями, використанням нової елементної бази. Відповідно зросли і вимоги до професійної підготовки контролера радіоелектронної апаратури. Він повинен розуміти принцип дії сучасних радіоприладів, знати їх технології виготовлення, вміти застосовувати контрольно-випробувальне та вимірювальне обладнання.

Завдання та обов'язки.


Контролює та приймає за кресленнями,схемами та технічними умовами вузли, елементи, блоки та прилади радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності; перевіряє блоки лічильно-розв'язувальних механізмів та приладів за технічними умовами та спеціальними таблицями на точність. Виконує електричну перевірку до і після проведення випробувань вузлів, елементів, приладів, механізмів, котушок, трансформаторів та контурних котушок згідно з технічними умовами.

Повинен знати:


 • основні види складних і монтажних  робіт виробів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ;
 • будову та призначення виробів, які приймає;
 • технічні умови на приймання;
 • нормалі та допуски на приймання виробів;
 • методи та способи перевірки механічного та електричного регулювання;
 • правила складання  та  монтажу  радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ;
 • способи перевірки стабілізації частоти виробів, що приймає, та принцип роботи стабілізуючих пристроїв;
 • номенклатуру і призначення контрольно-вимірювального інструменту та приладів, які застосовує під час контролю виробів, та правила користування ними;
 • основи знань з електро- і радіотехніки.

Загальнопрофесійні вимоги:


Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Сфера професійного використання випускника:


Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...