ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Керуючись статтями 1 та 6  Закону України «Про засади державної мовної політики»  та статею 7 Закону України «Про освіту» освітній процес у Вищому професійному  училищі  Національного  авіаційного  університету  ведеться  українською мовою.

Закон України «Про засади державної мовної політики»:

- Стаття 1. Визначення термінів

державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо.

- Стаття 6. Державна мова України

Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

Закон України «Про освіту»:

- Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...