ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

6lam.jpg

 

Регулювальник
радіоелектронної
апаратури та приладів

3-го розряду

 

Загальні поняття:


Ця професія і почесна, і відповідальна – контролери гарантують якість продукції, отже, дбають про імідж підприємства.

Коротка історія професії:


Сучасний розвиток суспільства супроводжується широким використанням електронної техніки у всіх галузях науки, народного господарства, культурі, побуті.

Сучасна електронна апаратура попри свої невеликі розміри і низький рівень енергоспоживання складається із великої кількості електронних компонентів, об’єднаних у електричну схему. Розвиток електроніки характеризується постійним функціональним ускладненням електронних пристроїв, причому складність електронної апаратури зростає в 10 разів кожні 5 років. Швидкими темпами оновлюється елементна база – з’являються вироби електронної техніки мініатюрного виконання на основі нових матеріалів та нових принципах роботи. Для налагодження такої апаратури у виробництві необхідні кваліфіковані робітники з професії «Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів».

Завдання та обов'язки:


Виконує електричне та механічне регулювання, перевірку та випробування складних одиниць та елементів простих та середньої складності електромеханічних, радіотехнічних  електронно-обчислювальних,  гіроскопічних, гідроакустичних механізмів та приладів, контрольно-вимірювальних приладів, радіо- та електровимірювальної апаратури за технічними умовами та спеціальними інструкціями. Виконує балансування рухомих систем приладів. Регулює основні джерела живлення. Виконує електричну перевірку складних одиниць та різних елементів радіоелектронної апаратури за електричними схемами з застосуванням контрольно-вимірювальної апаратури та приладів. Виконує кліматичні та інші випробування апаратури, яку регулює, із застосуванням відповідного устаткування та пристроїв. Визначає причини нечіткої та неправильної роботи складальних одиниць та блоків, виявляє та усуває механічні та електричні дефекти складань та з'єднань простих схем із заміною непридатних вузлів та деталей. Випробовує та тренує апаратуру простої та середньої складності, яку регулює, здає приймальнику. Настроює та регулює блоки з малонасиченим монтажем на відповідні параметри згідно з технічними умовами.

Повинен знати:


  • будову, методи і способи механічного та електричного регулювання, перевірки, випробувань та тренування електромеханічних та радіотехнічних приладів та систем, апаратури ЕОМ та апаратури провідного зв'язку, контрольно-вимірювальних приладів, електро- і радіовимірювальної апаратури середньої складності, способи стабілізації частоти радіоелектронної апаратури та принцип роботи стабілізуючих пристроїв;
  • будову та призначення  контрольно-вимірювальних  приладів,  правила користування ними та підключення їх до апаратури, яку регулює;
  • діелектричні властивості електроізоляційних матеріалів, які застосовує при виробництві радіоелектронної апаратури;
  • джерела живлення та правила користування ними під час регулювання, випробування та підрахування температурного коефіцієнта частоти та вплив його на роботу фільтра;
  • способи вимірювання та регулювання елементів електромеханічних фільтрів;
  • основні види несправностей апаратури, яку регулює, та способи їх усунення;
  • основи електро- і радіотехніки.

Перспективи розвитку:


Після завершення навчання за професією учні мають можливість здобути кваліфікацію молодший спеціаліст за спеціальністю «Електроніка»

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...