ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Завітайте до Вищого професійного училища Національного авіаційного університету на уроки теоретичного навчання

 DSC05125.JPG

Що таке сучасний урок.

              Урок – організаційна форма навчання, яка забезпечує розв'язання єдиного дидактичного завдання всією групою учнів в однакових навчальних умовах. Це педагогічний витвір, а тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності  педагога і учнів.

            Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, методами та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, структурою, темпами, насиченістю ТЗН тощо.

           Найбільш загальна характеристика сучасного уроку – це показник активності учнів. Чим меншу активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності – тим інтенсивнішим стає розвиток учня.

           Сучасний урок є майстернею аналізу та обробки інформації, яка привноситься учасниками навчального процесу з різних джерел інформаційного простору (література, телебачення, комп'ютерні мережі, спілкування).

          Ефективність сучасного уроку залежить від багатьох причин, тому що являє собою складну процесуальну психолого-педагогічну систему. АлDSC05319.JPGе головне полягає  у ретельності осмислення мети кожного уроку. До тих пір, доки викладач, готуючись  до уроку, не буде чітко уявляти, чому він конкретно повинен навчити, з чого починати і  продовжувати розвивати і виховувати   своїх учнів, говорити про реалізацію задач навчання не доводиться.

 

Принципи професійного навчання

 

Принципи навчання – це вихідні положення навчання, якими по-винні  користуватися педагогічні працівники при плануванні і   організації навчально-виховного процесу.

        В умовах сучасного професійно-технічного навчання пріоритетними є такі принципи:                    

-      політехнічний характер навчання;

IMG_20171212_093035.jpg

-      відповідність державним стандартам ПТО;

-      науково-технічна спрямованість;

-      системність і послідовність навчання;

-      усвідомлене та активне засвоєння З,У,Н;

 -      принцип випереджуючого навчання;

-      пізнавально-творчий, розвиваючий характер навчання;

-      навчання в процесі виробничої діяльності;

 -      поєднання наочності з розвитком абстрактного мислення;

-      доступність і посильність навчання;

-      індивідуальний підхід до особистості учнів.

 

 

 

Некоректний ввод...
Невірний захісний код...